Category Archives: Nhựa – Cao su

XE NÂNG ĐIỆN 

CÔNG NGHIỆP NHỰA – CAO SU

Xe nâng điện

Ngành công nghiệp nhựa cung cấp các sản phẩm và giải pháp sáng tạo cho hầu hết mọi ngành. Thị trường quốc tế và cấu trúc sản xuất thách thức ngành công nghiệp hơn hết là chi phí và sự sẵn có của nguyên liệu và năng lượng. Tái chế và sử dụng hiệu quả tài nguyên thúc đẩy sự phát triển này.

Chi phí sản xuất thấp là yếu tố quan trọng để thành công. Hiệu quả quy trình và sử dụng năng lượng tối ưu trở thành những yếu tố quan trọng. Đặc biệt tập trung vào sản xuất tự động và dòng nguyên liệu.

xe nâng điện

Yêu cầu của ngành nhựa – cao su

  • An toàn: Sản xuất, xử lý và lưu trữ các vật liệu nguy hiểm
  • Độ chính xác: Xử lý chính xác nguyên liệu và tiền sản phẩm